Podujatia

Koncert piesné Stanislawa Moniuszka

logo AKU

Poľský inštitút v Bratislave a Centrum poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vás pozývajú na Koncert piesní Stanislawa Moniuszka v podaní študentov a pedagógoc Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Koncert sa uskutoční pri príležitosti 200 rokov od narodenia Stanislawa Moniuszka.

Informácie

Radnica - Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica