Podujatia

Hravá hodinka v národných parkoch

butterfly-g2c698e060_1920

Interaktívnym program zameraný na detského návštevníka a bezpečný pohybu v prírodnom prostredí. Predstavenie vybraných národných parkov spojené so symbolickým rozoznávaním stôp jednotlivých zvierat, flóry a orientácie sa pomocou kompasu.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Stredoslovenské múzeum - Tihányiovský kaštieľ