Podujatia

Hlasom zvláštneho ducha hudby – VÝSTAVKA od 27. 01. 2023

gajdos1 kopie

Pozvánka na výstavku

Hlasom zvláštneho ducha hudby

V roku 2023 si pripomíname 120. výročie narodenia hudobného skladateľa, zbormajstra, organistu a pedagóga Jána Gajdoša (1903 – 1980). Pri tejto príležitosti si Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pre návštevníkov pripravilo výstavku predmetov zo svojho zbierkového fondu venovanú práve tejto hudobnej osobnosti.

Narodil sa 24. júna 1903 vo Veľkej Mani. V rokoch 1934 – 1938 sa stáva študentom, „varhaníckeho“ oddelenia Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave, kde sa stretol s mnohými významnými osobnosťami. V roku 1940 odchádza do Banskej Bystrice, kde prijíma miesto regenschoriho v katedrálnom chráme, so spojenou funkciou organistu vo farskom kostole. Ako dirigent a zbormajster sa prezentoval predovšetkým v Katedrále sv. Františka Xaverského. Rovnako zaujímavá je aj jeho pedagogická činnosť. Stal sa profesorom hudobnej výchovy na chlapčenskom Gymnáziu Andrej Sládkoviča v Banskej Bystrici a na Bohosloveckej fakulte učil seminaristov všetky hudobné predmety. Založil a viedol Mestskú hudobnú školu, ktorá začala fungovať v školskom roku 1941 – 1942.

Jeho všestranná umelecká a pedagogická činnosť však bola prerušená v 50. rokoch 20. storočia vtedajšou ideologickou situáciou a tak zanechal miesto učiteľa v Hudobnej škole. Krátko nato sa však chrámový spevácky zbor aj orchester rozpadli a zanikla tiež funkcia regenschoriho. Zostalo mu miesto organistu, ktoré opustil v roku 1966, kedy odišiel do dôchodku. Zomrel 24. marca 1980 vo veku 77 rokov. Pochovaný je v rodnej obci Veľká Maňa.

 

Výstavka zo zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea pri príležitosti 120. výročia narodenia Jána Gajdoša bude verejnosti prístupná vo výstavných priestoroch na 2. poschodí ŠVK Banská Bystrica v termíne od 27. 1. 2022 do 30. 5. 2023.

 Kurátor výstavy: Mgr. Imrich Šimig

 

Informácie