Podujatia

FestArt Banská Bystrica

festart

Kultúrne podujatie FestArt Banská Bystrica je jednodňový festival umenia a kultúry , ktorý sa zameriava na prezentovanie výtvarných aktivít súčasných mladých umelcov a študentov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera vo verejnom priestore – konkrétne v podchode na Štefánikovom nábreží . Podchodom prechádza denne niekoľko stoviek ľudí a jeho vzhľad (ale aj technický stav) je vo veľmi zlom stave.

Ako učiteľka výtvarného odboru cítim potrebu zapájať dnešných žiakov do verejnoprospešných aktivít a ponúknuť im takúto možnosť neformálneho vzdelávania. Ich spolupráca na spoločnej maľbe podchodu so súčasnými lokálnymi umelcami nielenže posilní medzigeneračné vzťahy, ale aj zveľadí neatraktívnu časť verejného priestoru, ktorú dennodenne vidia obyvatelia či turisti mesta Banská Bystrica.

Motívom modernej maľby podchodu bude práve Banská Bystrica rozdelená na dominanty a architektonické skvosty mesta (napr. Pamätník SNP, Barbakan, Hodinová veža atď), ktoré každý umelec znázorní svojským rukopisom. Výsledkom bude súbor originálnych nástenných malieb poukazujúcich na históriu a dôležitévýznamné pamiatky mesta Banská Bystrica.

Celé podujatie bude sprevádzané divadelno – hudobným programom, workshopmi, oddychovou zónou, gastro a dizajnovou zónou.

FestArt Banská Bystrica je nespoplatnené podujatie určené pre ľudí všetkých vekových kategórií .

Informácie

Štefánikovo nábrežie, Banská Bystrica