Podujatia

Európsky týždeň mobility

ETM-2022-a4

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra.

Kampaň je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, organizácie, školy a pod. otestovať nové formy čistej mobility,

zhodnotiť súčasné dopravné návyky a výzvy a pokročiť smerom k udržateľnejšej mobilite.

Témou aktuálneho ročníka kampane je LEPŠIA DOSTUPNOSŤ, mottom CESTUJME ZODPOVEDNE.

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility,

verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení.

Na Slovensku koordinuje program kampane na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia.

Informácie

Galéria