Podujatia

Dúhový kolotoč 2022

watercolour-gb7003cae2_1920

Dúhový kolotoč je celoslovenská výtvarná súťaž pre detí predškolského veku. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizátorom Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava.

V tomto roku prebieha už 16. ročník súťaže, z toho už 13. rok ho organizuje krajské pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

Každý rok sa organizátori snažia vymyslieť čo najzaujímavejšie témy a témou tohto ročníka je „Deti deťom maľujú rozprávku“. Bližší opis pre učiteľky na spracovanie témy je: Obdarovať kamarátov obrázkom obľúbenej rozprávky je veľká radosť i zábava. Organizátor očakáva detské výtvarné spracovanie najkrajších rozprávok, ktoré potešia ich vrstovníkov.

Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:

  1. Jednotlivci
  • Deti materských škôl
  • Deti materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  1. Kategória skupín

Samostatnou kategóriou je cena primátora mesta Banská Bystrica a cena riaditeľa KP MPC Banská Bystrica.

Výtvarná prehliadka sa koná od 21.6.2022 do 27.6.2022 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica. Odovzdanie ocenení víťazných prác bude 21.6.2022 o 9.45 hod.

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica - Radnica

Galéria