Podujatia

Doktorandský koncert Michaela Šebestová a Miroslav Dvorský

piano

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vás srdečne pozývajú na doktorandský koncert Michaely Šebestovej (mezzosoprán) a Miroslava Dvorského (tenor).

V sprievode klavírnej spolupráce s R. Pechancom a X. Maskalíkovou (školiteľka prof. Mária Tomanová, ArtD., prof. Eva Blahová) je na programe:

A. Vivaldi, L. van Beethoven, G. Verdi, E. Suchoň, A. Ponchielli, U. Giordano,
P. I. Čajskovsij, P. Mascagni, A. Stradella, J. Haydn, G. Puccini, M. Schneider Trnavský.

Informácie

Robotnícky Dom, Banská Bystrica