Podujatia

Deň vojnových veteránov

Pietny akt na vojnovom cintoríne v Majeri, uvedenie novej publikácie.

 

Informácie

Vojnový cintorín, Majer, Majer