Podujatia

Deň vodníkov

uhlisko – foto

Mesto Banská Bystrica, Občianska rada Uhlisko si vás dovoľujú pozvať na detské – súťažné podujatie.

vhodné pre rodiny s deťmi

Informácie

Banská Bystrica - parkovisko Mičinská cesta

Galéria