Podujatia

Človek v pohybe

Fotosúťaž

Zapojte sa do fotosúťaže na tému “Človek v pohybe”.

Ako vnímate pohyb? Hýbete sa radšej fyzicky alebo pomocou myšlienok? Je zaujímavé sledovať napredovanie človeka, či už pomocou jeho fyzických alebo mentálnych daností, ktoré sú vzájomne prepojené.

Štefánik sa s pohybom riadne popasoval. Jeho všestrannosť bola obdivuhodná. Vďaka svojim vedeckým a diplomatickým aktivitám navštívil množstvo krajín a kontinentov. Stretával sa s politikmi, vedcami a kultúrnymi osobnosťami. Neustále získaval nové skúsenosti a rozširoval svoje vedomosti. Možno si to ani neuvedomoval, no touto svojou neúnavnosťou prekonával svoje fyzické, ale i mentálne a duševné schopnosti, ktoré vytvárali jeho osobnosť.

Veríme, že pohyb/úsilie jednotlivca alebo skupiny dokážete zobraziť aj prostredníctvom fotoaparátu. Možno nie je práve najjednoduchšie zachytiť pohyb či už fyzický alebo mentálny pomocou obrazu, no veríme, že práve náročné úlohy nás posúvajú vpred. Preto je tohtoročnou súčasťou kultúrneho podujatia „Očami Štefánika“ fotosúťaž na tému „Človek v pohybe“.

Nezabudnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie nám môžete poslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára „Prihlásenie do súťaže“ do 30.09.2023. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach súťaže na ocamistefanika.sk.

Informácie

Galéria