Podujatia

Čaj o piatej

čaj o piatej

Aj v roku 2020 pokračuje mesto Banská Bystrica v tradícii nedeľných tanečných zábav. V nedeľu 17. mája sa priestory Robotníckeho domu opäť premenia na tančiareň pre všetky vekové kategórie.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica