Podujatia

Benefičný koncert pre detskú nemocnicu

Titulna_foto_koncert_2019

Predstaví sa Ľubomír Gašpar – Cimbal Project – nevšedné spojenie cimbalu, jazzu, folklóru rôznych národov a netradičných aranžmánov. Môžeme vám sľúbiť výnimočný hudobný zážitok.

Výťažok koncertu bude použitý na projekt „Neboj sa …“, ktorý pomôže našim detským pacientom lepšie zvládať náročné lekárske zákroky a vyšetrenia, predovšetkým operačné zákroky v celkovej anestézii. Chceme aby deti vedeli, čo ich čaká, ako to bude prebiehať, čo to presne znamená, čo bude nasledovať keď sa zobudia, …. Informácie tohto typu potrebujú tak deti, ako aj ich rodičia. Veríme, že pomocou dobre zvolených informačných / edukatívnych materiálov dokážeme odbúrať zbytočný stres, vypätie, strach, … že pacienti aj rodičia budú podstatne spokojnejší a vyrovnanejší, čo v konečnom dôsledku prinesie obrovský benefit aj zdravotníckym zamestnancom, pretože budú mať s pacientom úplne iný vzťah – kamarátsky.

Informácie

Národný dom, Národná 11, Banská Bystrica