Podujatia

Bábkarská Bystrica 2022 – Divadlo na každý deň

bdnr

Dramaturgia Bábkarskej Bystrice systematicky sleduje zaujímavé a originálne tendencie v súčasnej bábkarskej a alternatívnej tvorbe pre deti a dospelých. Pri zostavovaní programu pre deti sa orientuje najmä na nekomerčnú a nekonvenčnú súčasnú tvorbu. Výberom inscenácií pre dospelých sa snaží etablovať bábkové umenie ako legitímny druh umenia pre mladých ľudí a dospelých.

XXIII. ročník Medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti aj dospelých Bábkarská Bystrica 2022 – Divadlo na každý deň sa uskutoční v dňoch 26. septembra – 2. októbra 2022.

Počas festivalu predstavíme jedinečné domáce a zahraničné bábkovo-divadelné súbory pre všetky vekové kategórie s vysokou kvalitou tvorby. Budú sa konať rôzne paradivadelné aktivity, ako workshopy, diskusie na školách, či odborná medzinárodná konferencia Vzdelávanie divadlom týkajúca sa možností začlenenia/prepojenia divadla do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl, témy divadelnej a kultúrnej gramotnosti. Medzi akcie festivalu patrí výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Galérií v podkroví, výstavné exponáty z výstavy k roku Divadla 2020 ( od 8. 9 do 21. 10.), či pouličné akcie v meste Banská Bystrica. S pozvaním na festival sme oslovili dánske, francúzske, nemecké, slovinské, poľské, české i domáce súbory, ktoré prinesú návštevníkom festivalu jedinečné zážitky a spolu s nami vytvoria neopakovateľnú atmosféru Bábkarskej Bystrice 2022, medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici.

Informácie

Skuteckého 14, Banská Bystrica - Bábkové divadlo na rázcestí

Galéria