Verejné obstarávania

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica – obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy

Organizácia
Mesto Banská Bystrica
Prijatie ponúk do
2. marca 2018
Dátum zverejnenia
16. februára 2018

Úprava v predloženej technickej špecifikácii po identifikovaní prepisovej chyby:

Príloha 1 ku KZ Položková a cenová špecifikácia nábytok. Úprava nastala u položky č. 2 Detský stôl – obdĺžnik – materiál laminovaná buková drevotrieska vzor javor hrúbka 20 mm, namiesto 200 mm. Týmto  Vás prosíme, aby ste v prípade predloženia ponuky použili túto upravenú prílohu.