Aktuality

Fungovanie mestských materských škôl, detských jaslí a mestského úradu od 4. januára 2021

mš družby

Dnes, 2. januára 2021 zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Samospráva citlivo vníma aktuálne obdobie a pozorne sleduje nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19. Mesto zároveň rešpektuje aj všetky požiadavky rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti aj v súčasnom období mohli naďalej navštevovať mestské škôlky a detské jasle.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a reflektujúc na potreby a záujem rodičov, mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v polovici decembra 2020 zverejnilo rozhodnutie o prerušení prevádzky jednotlivých materských škôl. Tie zariadenia, ktoré svoju prevádzku v tom čase pre prejavený záujem neprerušili a ostali otvorené, budú podľa zverejneného rozhodnutia naďalej fungovať aj od pondelka, 4. januára 2021. Rozhodnutie je dostupné TU.  Zároveň budú v štandardnom režime poskytovať všetky služby aj mestské Rozprávkové jasličky (Tr. SNP 15).

Samospráva ponúka pomoc aj zákonným zástupcom detí, ktorí pracujú v prvej línii a pre nedostatočný záujem zo strany rodičov majú zatvorenú svoju materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

Je veľa ľudí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a s mimoriadnym nasadením sa denne starajú  o pacientov postihnutých ochorením koronavírusu, pričom práve mestská škôlka, ktorú navštevuje ich dieťa je zatvorená. Takíto rodičia budú môcť dočasne umiestniť svoje deti do inej mestskej materskej školy alebo detských jaslí. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať príslušných zamestnancov na zverejnených e-mailových adresách a telefónnych číslach. Rodičia dostanú obratom informáciu o dostupnosti mestských detských jaslí, a do ktorej materskej školy môžu svoje dieťa umiestniť,“ hovorí primátor Ján Nosko.

  • Vedúca Školského úradu Anna Martišovičová, e-mail: anna.martisovicova@banskabystrica.sk, telefón: 048/4330 510.
  • V prípade požiadaviek o dočasné umiestnenie svojho dieťaťa do mestských detských jaslí kontaktujte vedúcu Odboru sociálnych vecí MsÚ Ivanu Kružliakovú na e-mail: ivana.kruzliakova@banskabystrica.sk telefón: 048/4330 700.

Fungovanie mestského úradu

Mestský úrad v Banskej Bystrici bude od pondelka, 4. januára 2021 pre verejnosť až do odvolania zatvorený. V obmedzenom režime bude fungovať len Klientske centrum a Matričný úrad a ohlasovňa pobytu. Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení nájdete TU.

Žiadame Banskobystričanov, aby sledovali aktuálne informácie na webe www.banskabystrica.sk a na sociálnych sieťach mesta. Vzhľadom na neustále prijímanie nových opatrení sa môžu meniť.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora