Aktuality

Prihláška na veľkonočné trhy

veľkonočné námestie BB

Mesto Banská Bystrica organizuje v dňoch od 19. marca  do 27. marca  2024 na Námestí SNP tradičné „Veľkonočné trhy”. 

Záujemcovia o predaj na príležitostnom trhu môžu zasielať záväzné prihlášky  do 01. marca  2024 na adresu:   Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie obchodu a služieb, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: podatelna@banskabystrica.sk.

Uprednostnení budú predajcovia so sortimentom tematicky ladeným k Veľkej noci, ktorí ponúkajú rôzne  ľudovo-umelecké výrobky, kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany, pekárenské a cukrárenské výrobky a pod.

Oddelenie obchodu a služieb MsÚ