Agendy

Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Veľkonočné trhy – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica organizuje v dňoch od 19. marca  do 27. marca  2024 na Námestí SNP v Banskej Bystrici  „Veľkonočné trhy”.

Záujemcovia o predaj na príležitostnom  trhu s požadovaným sortimentom predaja tematicky ladenom  k Veľkej noci (ľudovo – umelecké výrobky, kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany), výrobky z včelieho vosku, medovníky a med vlastnej výroby, medovina, pekárenské a cukrárenské výrobky, langoše, chlebové posúchy, trdelníky a pod., môžu zasielať záväzné prihlášky  do 1. marca  2024 na adresu:

Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie obchodu a služieb, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: podatelna@banskabystrica.sk

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

Mesto Banská Bystrica organizuje v dňoch od 19. marca  do 27. marca  2024 na Námestí SNP v Banskej Bystrici  „Veľkonočné trhy”.

Záujemcovia o predaj na príležitostnom  trhu s požadovaným sortimentom predaja tematicky ladenom  k Veľkej noci (ľudovo - umelecké výrobky, kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany), výrobky z včelieho vosku, medovníky a med vlastnej výroby, medovina, pekárenské a cukrárenské výrobky, langoše, chlebové posúchy, trdelníky a pod., môžu zasielať záväzné prihlášky  do 1. marca  2024 na adresu:

Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie obchodu a služieb, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: podatelna@banskabystrica.sk

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa