Aktuality

Cyklomost v Radvani bude čoskoro realitou, osádzanie závesných lán si vyžiada posledné dopravné obmedzenia

Cyklomost v Radvani

Už na jeseň tohto roka sa stane moderný a architektonicky kvalitne riešený most novou vstupnou bránou do Banskej Bystrice. V týchto dňoch je už pozdĺž celého úseku uložená podporná konštrukcia. Nasledovať bude osádzanie a aktivácia závesných lán, ktoré budú niesť oceľovú konštrukciu lávky. Z bezpečnostných dôvodov bude preto o niekoľko dní potrebné počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Všetkých opätovne prosíme o trpezlivosť a opatrnosť na cestách.

Ako sme informovali už pred mesiacom, počas augusta budú spod cyklomosta odstránené podporné konštrukcie a zrealizuje sa aktivácia závesných lán. Z dôvodu bezpečnosti si pokračujúce stavebné práce vyžiadajú v dňoch od 14. do 20. augusta 2023 posledné uzatvorenie časti Zvolenskej cesty, mosta ponad Hron, ako aj priľahlý úsek po odbočku na pravobrežnú komunikáciu pri predajni Hyundai. V čase od 7:00 do 17:00 h. bude v tomto období tiež úplne vylúčená prímestská autobusová a mestská hromadná doprava. Pre cestujúcu verejnosť však bude zabezpečená kyvadlová doprava.

„Počas úplnej uzávierky Zvolenskej cesty budú premávať autobusy Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, a.s. v zhruba 30 minútových intervaloch. Trasa bude viesť od otočky obchodného domu Tesco, cez Sládkovičovu ulicu, ďalej popri Banskobystrickom pivovare na Zvolenskú cestu až po predajňu automobilov Hyundai. Súčasne dôjde aj k úprave trás na dotknutých prímestských autobusových linkách,“ hovorí Martin Snopko z Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici.

Obmedzenia sa budú týkať rýchlostnej cesty R1, ktorá bude v dňoch 14. a 15. augusta tohto roka čiastočne uzatvorená. Doprava bude presmerovaná do jazdného pásu smer Zvolen v obojsmernej premávke. Na uvedené dopravné obmedzenie bude upozorňovať dočasné dopravné značenie.

„Výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu, ktorý je pre vodičov najväčším obmedzením, mal byť pôvodne otvorený začiatkom augusta. Z dôvodu dodržania plynulého postupu výstavby, dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a po konzultácii s dopravnými inžiniermi, vo vzťahu k bezpečnosti premávky, bude napokon otvorený po ukončení vyššie spomenutých prác, a teda 20. augusta 2023. Veríme, že práce pôjdu podľa plánu a Banskobystričania i cestujúca verejnosť bude môcť po dlhej dobe konečne plnohodnotne a bez obmedzení využívať daný úsek,“ uzatvára Viera Fircová z Oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Banskej Bystrici.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora