Aktuality

Návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva môžete posielať do konca februára

Archív mesta Banská Bystrica: Cena primátora

Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Ak aj vy poznáte osobnosti, združenia či kolektívy, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno mestu pod Urpínom po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, dajte nám o nich vedieť. Aj tento rok primátor mesta Ján Nosko udelí Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2021 ľuďom, ktorých poctivá a svedomitá práca nevychádza nazmar, ale naopak, zaslúži si uznanie a obdiv. Vaše návrhy na laureátov nám môžete posielať do 28. februára 2022 elektronicky (ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE) alebo poštou (Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE). Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/agendy/cena-mesta-cena-primatora-a-cestne-obcianstvo-mesta. V prípade otázok kontaktujte referentku Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ Andreu Páleníkovu na telefónnom čísle +421 48/ 43 30 309 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 15:00 hod. Tešíme sa na vaše návrhy.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora