Aktuality

Mesto ráta škody po intenzívnych dažďoch

Stupy_Malachovský potok

Dnes o 14:00 hod. zasadli členovia Povodňovej komisie mesta Banská Bystrica, aby zosumarizovali škody, ktoré spôsobili intenzívne dažde. Počas celého dňa boli zamestnanci odborných útvarov v teréne a v niektorých lokalitách zaznamenali znečistenie, poškodenie a podmytie miestnych komunikácií a nahnutie stromov. Mesto začne s odstraňovaním škôd podľa poradia dôležitosti.

Podľa oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa napriek vysokej hladine rieky Hron na tomto toku nič mimoriadne neudialo. Mesto zrealizovalo dočasné organizačné opatrenia – uzatvorenie parkoviska na Hronskom predmestí, ktoré patrí k záplavovému územiu. Zaplavený bol podchod na Štefánikovom nábreží, kde v týchto chvíľach odčerpávajú pracovníci zmluvného dodávateľa mesta spoločnosti MIS vodu.

V Podlaviciach na Mlynskej ulici intenzívne dažde spôsobili zosuv skál, ktoré boli okamžite odpratané z cesty. V tejto lokalite zároveň potok Tajovka podmyl časť komunikácie, na základe čoho správca toto miesto označil dočasným dopravným značením.

Dve škodové udalosti spôsobil aj Malachovský potok – podmyl breh, na základe čoho sa zosunula časť cesty a došlo k dopravnému zneprístupneniu štyroch rodinných domov. Druhá škodová udalosť je v Radvani na mostíku pri Furmanskej krčme, ktorý podmylo a odtrhlo. Nakoľko samospráva ho neeviduje vo svojom majetku, osloví vlastníka susediacej nehnuteľnosti, ako aj správcu toku na odstránenie prekážky.

„Odborné útvary primerane označili všetky nebezpečné miesta a v krátkom čase sa budeme venovať odstráneniu škôd, najskôr dočasnými opatreniami a potom trvalým riešením.  Ďakujem všetkým zamestnancom a záchranným zložkám, ktoré dnes promptne celý deň v teréne pomáhajú s odstraňovaním následkov silného lejaku,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prečítajte si aj: Dlhotrvajúce dažde spôsobili problémy vo viacerých mestských častiach

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora