Aktuality

Návrhy laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva prijímame do 15. novembra  2020

Ocenení za rok 2019

Aj v budúcom roku udelí primátor mesta Ján Nosko Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020 osobám alebo inštitúciám, vďaka ktorým sa šíri dobré meno Banskej Bystrice. Návrhy na ocenených je potrebné zaslať do 15. novembra elektronicky alebo poštou.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a   v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy očakávame do 15. novembra 2020

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke mesta  TU.

V prípade otázok kontaktujte  referentku Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Andreu Páleníkovu na telefónnom čísle +421 48 43 30 309 každý pracovný deň.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora