Aktuality

Hlasujte za najlepšieho športovca mesta za rok 2019

Anketa

V zmysle Zákona o športe č. 440/2015 § 64 bod g mesto Banská Bystrica každoročne oceňuje úspešných športovcov mesta, a to jednotlivcov, športové kolektívy, trénerov a funkcionárov, ktorí v športovej oblasti dosiahli vynikajúce výsledky a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí. Návrhy na oceňovanie športovcov ste mohli zasielať na základe informácií zverejnených na webovej stránke mesta a v Radničných novinách v termíne do 13. januára 2020.

Z nominovaných môžete prostredníctvom ankety hlasovať za jedného jednotlivca a jeden kolektív v kategórií. Svoj hlas môžete favoritovi odovzdať v termíne od 1. do 10. februára 2020. Výsledky internetového hlasovania budú zverejnené až po jeho ukončení, najneskôr však do troch dní na webovej stránke mesta.

VÝSLEDKY ANKETY

Prílohy na stiahnutie