Agendy

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa