Agendy

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre remeselníkov a živnostníkov – Trh remesiel – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 365. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov, sa bude konať od 8. do 10. septembra 2023.

Predajné hodiny:

8. september 2023     10:00 – 20:00 h
9. september 2023       9:00 – 20:00 h
10. september 2023     9:00 – 16:00 h

Záujemcovia o účasť na 365. Radvanskom jarmoku mohli zasielať záväzné prihlášky do 16. júna 2023. Informácia o prijatí, prípadne neprijatí remeselníka na jarmok bude remeselníkom doručená písomne najneskôr do 11. augusta 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: jarmok@banskabystrica.sk.

Informácie

Žiadateľ

  • Remeselník
  • Živnostník

Lehoty

záväzné prihlášky do 16. júna 2023

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa