Agendy

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre remeselníkov a živnostníkov – Trh remesiel – Podnikateľ

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov, sa bude konať od 6. do 8. septembra 2024.

Predajné hodiny:

6. september 2024        10:00 – 20:00 h
7. september 2024          9:00 – 20:00 h
8. september 2024          9:00 – 16:00 h

Záujemcovia o účasť na 366. Radvanskom jarmoku:

  1. Vyplnia ONLINE prihlasovací formulár. Vyplnenie online formulára je povinné pre všetkých záujemcov. Po vyplnení a odoslaní je možné tento formulár vytlačiť.
  2. Zašlú vytlačený prihlasovací formulár spolu s povinnými prílohami. Tí záujemcovia, ktorí nemajú možnosť tento formulár vytlačiť, použijú záväznú prihlášku. (Záväzná prihláška pre remeselníkov, Záväzná prihláška pre živnostníkov, Povinné prílohy Čestné vyhlásenie 1, Čestné vyhlásenie 2 – sa nachádzajú nižšie v čast Dokumenty, žiadosti a tlačivá)
  3. Uvedené dokumenty je potrebné zaslať v termíne do 31. mája 2024 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

V záväznej prihláške je potrebné skonkretizovať svoje požiadavky na technické zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselníci hradia vo vlastnej réžii. Základné technické podmienky – stánok (do vyčerpania zásob), stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor.

Požiadavky na remeselníkov budú upresnené v čase tesne pred konaním jarmoku. Preto si dovoľujeme požiadať remeselníkov o zvýšenú pozornosť pri príprave na toto podujatie. Dôraz kladieme aj na oblečenie, obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela. Tieto kritériá budú podmienkou pri výbere remeselníkov.

Po prehodnotení doručených prihlášok bude vybraným účastníkom príležitostného trhu  doručené oznámenie so súhlasným stanoviskom mesta v termíne do 31.júla 2024. Jeho prílohu bude tvoriť Organizačný poriadok  pre prípravu a realizáciu Radvanského jarmoku.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: jarmok@banskabystrica.sk.

Informácie