Agendy

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre remeselníkov a živnostníkov – Trh remesiel – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 365. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov, sa bude konať od 8. do 10. septembra 2023.

Predajné hodiny:

8. september 2023     10:00 – 20:00 h
9. september 2023       9:00 – 20:00 h
10. september 2023      9:00 – 16:00 h

Záujemcovia o účasť na 365. Radvanskom jarmoku môžu zasielať záväzné prihlášky do 16. júna 2023 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

prípadne: podatelna@banskabystrica.sk.

V záväznej prihláške je potrebné skonkretizovať svoje požiadavky na technické zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselníci hradia vo vlastnej réžii. Základné technické podmienky – stánok (do vyčerpania zásob), stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor. Upozorňujeme remeselníkov, že prihlášky sú odlišné pre remeselníkov a pre živnostníkov.

Požiadavky na remeselníkov budú upresnené v čase tesne pred konaním jarmoku. Preto si dovoľujeme požiadať remeselníkov o zvýšenú pozornosť pri príprave na toto podujatie. Dôraz kladieme aj na oblečenie, obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela. Tieto kritériá budú podmienkou pri výbere remeselníkov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: jarmok@banskabystrica.sk.

Záväzné prihlášky a čestné vyhlásenia sa nachádzajú nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Informácie