Agendy

Prenájom priestorov Zasadacie miestnosti mestského úradu (zasadačky) – Podnikateľ

Na školenia, semináre a pod. je možné si prenajať aj dve zasadacie miestnosti č. 250 a č. 290, (250 malá zasadačka, 290 veľká zasadačka) ktoré sa nachádzajú v budove mestského úradu na II. poschodí. Obidve zasadacie miestnosti boli plne zrekonštruované v roku 2009. Objednávky na prenájom Veľkej siene prijíma: Katarína Kubišová, Oddelenie technicko-prevádzkové.

Zasadačka č. 250

Zasadačka č. 290

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzba za prenájom je podľa cenníka za prenájom Veľkej siene MsÚ.

Úhrady

  • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
  • v banke v hotovosti na účet mesta;
  • bezhotovostným prevodom na účet mesta

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa