Agendy

Prenájom priestorov Veľká sieň mestského úradu – Podnikateľ

Veľká sieň Mestského úradu v Banskej Bystrici slúži svojmu účelu od roku 1997, v ktorom bola aj zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Veľká sieň sa využíva na zasadnutia Mestského zastupiteľstva, svadobné obrady, konferencie a rôzne spoločenské podujatia, ako napr. vernisáže, koncerty a pod. s počtom miest 120 v základnej úprave (max. 180 miest). Objednávky na prenájom Veľkej siene prijíma: Katarína Kubišová, Oddelenie technicko-prevádzkové.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzba za prenájom je podľa cenníka za prenájom Veľkej siene MsÚ.

Úhrady

  • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
  • v banke v hotovosti na účet mesta;
  • bezhotovostným prevodom na účet mesta

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa