Agendy

Zmena lehoty na dokončenie stavby – Podnikateľ

SU – 3.09 Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

kópia vydaného stavebného povolenia na stavbu, ktorá je predmetom zmeny lehoty na jej dokončenie

 

Správne poplatky

Položka 60a

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby         10 eur

Oslobodenie

  1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS