Agendy

Poškodenie vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica – Občan

Čo robiť pri poškodení vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica

1. Privolať na miesto nehody políciu alebo správcu komunikácie (nie je povinné, ale veľmi vhodné, nakoľko pre uplatnenie nároku je nevyhnutné jednoznačne preukázať, kedy, kde a za akých okolností došlo k udalosti).

2. Urobiť si fotodokumentáciu z miesta nehody (poškodenú vozovku, poškodenú časť vozidla a záber na vozidlo tak, aby na vozidle bolo vidieť poškodenie i EČV kvôli identifikácii tohto vozidla a miesta vzniku škody).

3. Po dopravnej nehode kontaktovať poisťovňu (0850/111 566), kde je potrebné požiadať o obhliadku motorového vozidla za účelom podrobného zdokumentovania škôd na vozidle. K telefonátu si pripravte technický preukaz poškodeného vozidla. Pokiaľ udalosť riešite cez svoje havarijné poistenie a žiadate preplatiť spoluúčasť, obhliadku Vám vykoná havarijný poisťovateľ a nie je potrebné volať centrálny dispečing škôd poisťovne.

4. Napísať žiadosť na náhradu škody na motorovom vozidle (adresovať na Mestský úrad na pracovníka, ktorý vybavuje škodové/poistné udalosti – p. Iveta Vyleťalová, oddelenie evidencie a správy majetku mesta 048/4330220, iveta.vyletalova@banskabystrica.sk) s uvedením čo najpodrobnejšieho popisu udalosti. Žiadosť má tiež obsahovať identifikáciu žiadateľa, dátum, čas a miesto nehody, typ vozidla, EČV (ŠPZ) vozidla, rozsah poškodenia, prípadné mená a kontakty na svedkov dopravnej nehody/škodovej udalosti, údaje pre zaslanie platby (číslo a majiteľa účtu, príp. meno, rodné číslo a presnú adresu pre zaslanie plnenia poštovou poukážkou) a Váš kontakt (telefón prípadne mail) pre prípad potreby doplnenia podkladov pre poisťovňu.

5. K žiadosti priložiť fotokópiu občianskeho a vodičského preukazu, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. veľký technický preukaz), fotodokumentáciu z miesta nehody, pokladničný blok za opravu, resp. faktúru zo servisu, kópiu policajnej správy (pokiaľ je k dispozícii) a oznámenie o poistnom plnení/krycí list od havarijného poisťovateľa.

6. V prípade potreby doplnenia podkladov Vás bude kontaktovať poisťovňa, resp. pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Informácie

Žiadateľ

Fyzická osoba - občan.

Povinné prílohy

Fotodokumentácia z miesta nehody (poškodenú vozovku, poškodenú časť vozidla a záber na vozidlo tak, aby na vozidle bolo vidieť poškodenie i EČV kvôli identifikácii tohto vozidla a miesta vzniku škody).

Fotokópia občianskeho a vodičského preukazu, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. veľký technický preukaz), pokladničný blok za opravu, resp. faktúru zo servisu, kópiu policajnej správy (pokiaľ je k dispozícii) a oznámenie o poistnom plnení/krycí list od havarijného poisťovateľa.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou