Agendy

Detské jasle – Občan

Rozprávkové jasličky sú zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Zariadenie je určené pre deti vo veku 1–3 roky a poskytuje ambulantnú formu starostlivosti (denný pobyt) o dieťa počas prevádzky zariadenia. Starostlivosť je zabezpečená na 4 oddeleniach, ktoré sú rozdelené podľa veku dieťaťa.

Informácie