Podujatia

Zo života tvorcu slovenskej národnej hudby I VÝSTAVA

BellaVODO

V tomto roku si pripomíname 180. výročie narodenia hudobného skladateľa, dirigenta, zbormajstra, organistu, hudobného pedagóga, publicistu a najvýznamnejšieho predstaviteľa hudobného romantizmu na Slovensku, Jána  Levoslava Bellu.

Narodil sa 4. septembra 1843 v Liptovskom Mikuláši. Meno Levoslav si zvolil pri birmovaní. Svoje hudobné nadanie rozvíjal už od rannej mladosti počas gymnaziálnych štúdií v Levoči (1853 – 1859).  Neskôr v Banskej Bystrici na katolíckom gymnáziu a paralelne v teologickom seminári s výnimkou rokov 1963 – 1965, keď vďaka biskupovi Štefanovi Moyzesovi študoval na viedenskom Pázmáneu a mohol sa venovať výlučne hudbe až do vysvätenia za kňaza v roku 1866. Po návrate z Viedne pôsobil ako prebendát katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici, kde zotrval do roku 1869. Okrem iného vyučoval spev a hudobnú teóriu v teologickom seminári. V roku 1869 prijal funkciu regenschoriho a mestského kapelníka v Kremnici, ktorú vykonával do roku 1881 a hudobný život mesta mimoriadne pozdvihol. V rumunskej Sibini, kde pôsobil ako regenschori, učiteľ hudby na gymnáziu, reálnej škole a dirigent miestneho hudobného spolku a spevokolu Hermania. Popri dokončení opery Kováč Wieland komponoval početné protestantské duchovné piesne a organové skladby a dosiahol vrchol dirigentskej činnosti uvádzaním vlastných kompozícií i symfonických, vokálno-inštrumentálnych a operných diel európskych hudobných skladateľov. V roku 1926 mala v SND premiéru opera Kováč Wieland a zároveň mu Univerzita Komenského udelila čestný titul Doctor Honoris Causa. Na sklonku života sa v roku 1928 skladateľ usadil v Bratislave, kde sa napriek vysokému veku zapájal do hudobného života a v roku 1933 dokončil kantátové dielo Divný zbojník. Zomrel 25. mája 1936.

Výstava zo zbierkového fondu múzea bude verejnosti prístupná v priestoroch expozície Múzeum – domov múz, 2. poschodie ŠVK od 8. 9. 2023 do 12. 1. 2024.

 

Informácie