Podujatia

Žiacka chodecká liga – 1.kolo

Pozývame vás na 13.ročník žiackej chodeckej ligy.

 

 

Informácie

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica