Podujatia

Zelený apríl – Mesiac lesov

lake-g33b9adeb3_1280

Lesy majú nenahraditeľný význam pre človeka i spoločnosť. Prostredníctvom hravého a interaktívneho sprevádzania môžu malí návštevníci spoznávať toto najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode.

Vstupy o 9:30, 13:00 a 15:00 hod.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Tihányiovský kaštieľ