Podujatia

Zelená infraštruktúra v sídlach miest I VÝSTAVA od 5.11.2020

_MG_1705a

Vážení návštevníci knižnice, keďže v týchto dňoch je pre verejnosť naša knižnica zatvorená a pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici pripravili pre Vás výstavu, chceli by sme Vám ju sprístupniť aspoň takto virtuálne.

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí.  Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Na výstavu Vás srdečne pozývajú pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu

SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Fotografie výstavy nájdete na tomto odkaze.

Informácie