Podujatia

Zdenko Mikula I VÝSTAVA od 26.10.2021

H1419

Zdenko Mikula bol slovenský skladateľ, organizátor, pedagóg a dirigent. Bol jedným z najvýznamnejších hudobných skladateľov na Slovensku a bol úzko spätý s banskobystrickým regiónom. Mal pozitívny vzťah k slovenskému folklóru a ľudovej piesni. A práve ľudová pieseň bola jeho inšpiračným zdrojom a klenotom, ku ktorému sa obracal vo svojich kompozíciách a umeleckých spracovaniach. Narodil sa 27.11.1916 vo Vyhniach. Základné hudobné vzdelanie získal u Prof. Karla Štiku na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. ✝ 31. 10. 2012 v Bratislave.

Pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia sme pre Vás pripravili výstavu, ktorá bude verejnosti sprístupnená od 26.10.2021 v átriu ŠVK.

Tešíme sa na Vás!

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2021/10/mikula.jpg

Informácie

Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica