Podujatia

Za hudbou slovenského ľudu

zvonce01

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum ľudových hudobných nástrojov, ktoré sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. V expozícii pre Vás vystavujeme 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Najväčší priestor je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom Slovákov.

Prehliadky sa môžete zúčastniť v termíne 10. a 17. 2. 2020 so začiatkom o 10.00.

Vstupné podľa platného cenníka.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica