Podujatia

Vladimír Havlík a Rudolf Sikora I VÝSTAVA

ZMENSENE

Pozývame na otvorenie výstavy – Vernisáž: 12. 5. o 17:00

VLADIMÍR HAVLÍK A RUDOLF SIKORA – SNEH, KAMEŇ, HVIEZDA, STROM

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Spoločná výstava Rudolfa Sikoru a Vladimíra Havlíka je priestorom pre konfrontáciu dvoch ciest, ktorými je možné dospieť k rovnakému svetonázoru. Zatiaľ čo sa Sikorova objektivizačná stratégia dotýka pozície jednotlivca v kozme, Vladimír Havlík sa oproti tomu obracia k pospolitým vzťahom budovaným na základe nonspektakulárnych gest. Pre oboch umelcov sú spoločné témy vzťahu ľudí k prírode a sebe navzájom, k zodpovednosti, k svetu a kozmu a budovaniu utopického presahu v snahe vymedziť naše premýšľanie o súčasnosti smerom k vytúženej budúcnosti.

Na úvod jednej slávnej televíznej debaty dvoch významných filozofov 20. storočia jej moderátor povedal, že obaja rečníci sú ako horolezci zdolávajúci v rovnakom okamihu rovnakú horu, ale každý z opačnej strany. Hoci vystavujúcich umelcov delí odlišná generácia a odlišné myšlienkové spolu prežívanie sveta a jeho spolu utváranie prostredníctvom dvoch stratégií: „veľkého“ Sikorovho pohľadu zhora a Havlíkovho sledovania drobných posunov v našich vzťahoch. Výstavou asociativne rekonštruujeme naše prežívanie a vzťah k svetu na osi medzi makrokozmom a mikrokozmom.

Jakub Král

 

 

Informácie