Podujatia

Veľkonočný koncert komorného speváckeho zboru Ars Vocalis

Ars-zbor2

Pozývame Vás na Veľkonočný koncert komorného speváckeho zboru Ars Vocalis, ktorý sa uskutoční 16.4.2023 o 17.30 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Zbor diriguje Andrea Bošeľová, ako hostia sa predstavia Stanislav Matis (tenor), Miroslava Matisová (klavír), Martin Brhlík (trúbka), Martin Kelemen (organ).

Komorný spevácky zbor Ars Vocalis vznikol v roku 1999, vo svojom repertoári má predovšetkým chrámovú hudbu východných i západných skladateľov rôznych štýlových období. Zbor organizuje samostatné koncerty a spieva na zborových festivaloch po celom Slovensku, má za sebou spoluprácu so Štátnou operou v Banskej Bystrici. Pravidelne účinkuje na bohoslužbách a cirkevných slávnostiach v banskobystrických kostoloch. Zúčastnil sa viacerých celoštátnych i medzinárodných súťažných prehliadok, odkiaľ si odniesol zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Spomedzi nich možno spomenúť ocenenia z festivalu Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici a Viva il canto 2019 v Banskej Štiavnici.

Informácie

Námestie Štefana Moysesa 48, Banská Bystrica - Farský kostol na Nanebovzatia Panny Márie

Galéria