Podujatia

To najlepšie z tvorby Františka Horniaka I VÝSTAVA

PRV-6

To najlepšie z tvorby Františka Horniaka je názov autorskej výstavy grafika a rytca,  no predovšetkým tvorcu poštových známok, ktorú v utorok 13. decembra verejnosti sprístupnia v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

 

František Horniak sa narodil sa 16. júna 1956 na Žikave pri Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v Kremnici zameranú na spracovanie kovov, kde v roku 1975 úspešne absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov pod vedením akad. mal. Terézie Brezányovej. Od roku 1981 začal pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratislave, pričom od roku 1982 sa začal špecializovať na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok vďaka doc. Martinovi Činovskému, ArtD.

Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou, a.s., v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín, získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy „doyena“ slovenského oceľorytectva poštových známok.

 

Výstava To najlepšie z tvorby Františka Horniaka prezentuje umelecké diela významných autorov ako napr. Peter Michal Bohúň, Ester Šimerová-Martinčeková, Alfonz Mucha, Františkom Horniakom „zvečnené“ vo forme oceľorytiny v emisnom rade Umenie, no aj ďalšie ním realizované emisie  a materiály z procesu tvorby poštových známok. Väčšina z vystavovaných emisií bola realizovaná technikou viacfarebnej oceľotlače z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý kontinuálne používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta, takže ide o unikátnu techniku, ktorou nedisponujú žiadne iné krajiny na svete. Za pomyselný vrchol umelcovej známkovej tvorby možno označiť novoemitovanú poštovú známku „UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, vytlačenú vo formáte hárčeka na základe 5-tich samostatne vyrytých oceľových štočkov. Ide o svetový unikát, pretože sa doteraz nikomu na svete nepodarilo touto technikou vytlačiť tak veľký formát poštovej známky. Zatiaľ táto poštová známka získala tri významné ocenenia: Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najlepšiu emisiu roka 2021,  cenu ministra dopravy a výstavby SR za najkrajšiu známku roka 2021 a cenu za najkrajšiu poštovú známku za rok 2021 v ankete priaznivcov filatelie zo Slovenska, Českej republiky, ale tiež 10 ďalších krajín.

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 13. decembra o 15.30 hod. vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude autogramiáda Františka Horniaka. Na podujatí bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka.

 

Informácie

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Galéria