Podujatia

Tanečný zemepis – UFS Mladosť

312829799_1353171362160547_1398767426351642339_n

TANEČNÝ ZEMEPIS je komorný program z vybraných regiónov Slovenska v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, doplnený o odborný komentár.

Po programe nasleduje škola tanca.

Vstup voľný!

Predpredaj vstupeniek: Kaviareň Bothár , Dolná 35, Banská Bystrica

𝟮𝟱.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮

𝟭𝟴.𝟬𝟬 𝗵

Robotnícky dom

Vstupné: 8 € dospelí, 6 € deti a dôchodcovia

K A T A R Í N S K A  Z Á B A VA

T A N E Č N Ý  D O M

𝟮𝟱.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮

od 𝟭𝟵. 𝟯𝟬 𝗵

Robotnícky dom

Vstup voľný

ČARDÁŠ z Vlachova

s Petrom Gecelovským a Michaelou Baštákovu

Hrá: Ľudová hudba z horného Gemera pod vedením Rada Žolka

Rado ŽOLKO, husle

Lucia GÁLLOVÁ, husle

Ján GALLO, saxofón

Marián GALLO, akordeón

Vladimír SLÁVIK, cimbal

Ján KULFAS, viola

Peter PAVLÍK, kontrabas

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria