Podujatia

Tancom k Vám a Tancom pre mládež

Tancom k vám 1314.2.2023 (002)

Aj v tomto roku sa môžu priaznivci tanca tešiť na edukatívnu prehliadku tanečných štýlov, ktorú si pripravilo Konzervatórium J.L.Bellu spolu s mestskou ZUŠ J.Cikkera. Obľúbené výchovné koncerty prilákali v novembri 2023 viac ako 600 divákov, nielen žiakov základných škôl, ale aj z radov verejnosti.

Základné školy rovnako aj verejnosť môžu v prípade záujmu o výchovné koncerty kontaktovať – Mgr. Zuzanu Chrenkovú na mailovú adresu: zuzana.chrenkova@banskabystrica.sk.

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria