Podujatia

Tancom k Vám

Tancom k vám 1314.2.2023 (002)

Pozývame Vás na tanečné vystúpenie študentov Konzervatória J. L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera.

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria