Podujatia

Tajovského čriepky – ZRUŠENÉ

oznam čriepky

Štátna vedecká knižnica – LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZRUM si dovoľuje oznámiť, že z dôvodu aktuálnej

pandemickej situácie sa súťaž študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v prednese poézie a prózy

pod názvom TAJOVSKÉHO ČRIEPKY v expozícii Múzeum – domov múz, dňa 18. 10. 2021 neuskutočni.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie

Štátna vedecká knižnica- Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica

Galéria