Podujatia

Výstava: Symboly ľudovej kultúry 2019 Zvolenská Slatina

Samolepka na skelené dvere 2019..98x145cm.indd

Výstava s názvom „Symboly ľudovej kultúry“, prezentuje výber zo sochárskej tvorby národného umelca prof. Jána Kulicha v jeho galérii vo Zvolenskej Slatine. Vystavené diela ako Vynášanie Moreny, Jánošík, Zvončiar, Fujarista, Valaška, Priadky, Mitrovanie atď. priamo nadväzujú na národno-historický odkaz a načierajú do rôznych vrstiev slovenskej kultúry cez symboliku obraznosti obyčajov i dávnej pohanskej kultúry. Vystavené sochy, reliéfy a medaily Jána Kulicha predstavujú vrcholné diela slovenského výtvarného umenia, inšpirované folklórom .

Expozícia predstavuje 47 plastík, 26 reliéfov, 83 medailí a dopĺňajú ju dva veľkoplošné nástenné panely s infografikou: prvý pripomína 125. výročie narodenia Karola Plicku, českého fotografa, ktorý začiatkom 20. storočia zachytil podobu ľudového prejavu na Slovensku ešte v tej najrýdzejšej podobe. Dokumentuje tak inšpiračné zdroje a návštevníci objavia, vďaka ktorým mnohé umelecké diela sochára vznikli. Druhý panel prezentuje fotografie s procesom vzniku a tvorby sochy Jánošíka v Terchovej, so zábermi z atelieru Jána Kulicha.

Pre deti sú pripravené edukačné hry, ktoré ich tvorivou a zábavnou formou zoznámia s odkazom kultúry našich predkov. Sprievodné podujatia – vystúpenia hudobných interpretov a ľudovej hudby – spríjemnia divákom počas letnej sezóny niekoľko večerov.

Galéria Jána Kulicha je otvorená v dňoch od štvrtka do nedele od 10.00 do 18.00 hod.

(od 2.mája do 27.októbra 2019) V pondelok, utorok a stredu je zatvorené.

VSTUPNÉ: deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby: zadarmo

Študenti, žiaci, dôchodcovia, osoby ZŤP: 1,50 €, dospelí: 3,00 €

KONTAKT:

GALÉRIA JÁNA KULICHA, Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina

info: www.galeriajanakulicha.sk, www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

E-mail: galeriajanakulicha@gmail.com, Tel.: +421 948 366 260 (v otváracích hodinách)

Informácie

Ul. Terézie Vansovej 2, Zvolenská Slatina