Podujatia

Stretnutie s Vladimírom Strmeňom

2023-strmen-ilu

Banskobystrický samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča vás pozývajú na besedu s vojnovým veteránom a účastníkom Slovenského národného povstania Vladimírom Strmeňom.

Program:

  • predstavenie knižných noviniek venovaných 2. svetovej vojne a elektronických kníh
  • beseda s Vladimírom Strmeňom – vedie dobrovoľník knižnice Matej Lintner

 

Zmena programu vyhradená.

Informácie

Jilemnického 1710/48 48, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Fončorda

Galéria