Podujatia

Spolu vám prečítame rozprávku

projekt_Spolu vám prečítame rozprávku_Kemkovci

Podvečerné zážitkové čítanie pre rodičov a deti s prizvanými hosťami.

Hostia: Adriana a Juraj Kemkovci.

Informácie

Rudohorská 23, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - pobočka Sásová

Galéria