Podujatia

Spievam po francúzsky

SPF22 Poster Finale BB (005)

Súťaž Spievam po francúzsky sa vracia v roku 2022. Súťaž, ktorá doslova ospevuje francúzsky jazyk je určená všetkým milovníkom frankofónnej hudby, ktorí bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština.

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria