Podujatia

Ponúkni sa! I VÝSTAVA

Plagát PONUKNI SA

Vernisáž výstavy a komentovaná prehliadka: 11. 09. 2023 – 19:00

Trvanie výstavy: 11. 09. – 14. 09. 2023

Samostatný výstavný projekt autorky Jessici Mozgo s názvom PONÚKNI SA! pracuje v prvom rade so zaužívanými stereotypmi v umeleckom svete. Ide v ňom o výskum reakcií diváka na zmenu a nepoznané. Autorka vo svojich dielach hravo vymieňa dve zabehnuté fungujúce entity, pričom práve táto výmena dopomáha k zvratu v chápaní diváka a diela. Otvára tak širokú problematiku princípu vystavovania, týkajúce sa fenoménu komodity, konzumu, ako aj premenu roly diela a systémových hodnôt.

Jessica Mozgová (1999) je študentkou bakalárskeho štúdia na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD.

Informácie

Jána Kollára 22, Banská Bystrica - Galéria Fx - Akadémia umení

Galéria