Podujatia

Pocta Belovi Riečanovi

prof.Belo Riečan

V poslednú júnovú nedeľu si banskobystričania budú môcť pri hudbe a poézii zaspomínať v kruhu rodiny, priateľov a známych na významného slovenského matematika a banskobystrického organistu, prof. Beloslava Riečana. Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Banskej Bystrici, Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovali organový koncert popretkávaný poetickým slovom.

V Evanjelickom kostole a.v. v Lazovnej ulici začne táto slávnostná spomienka v nedeľu 28. júna 2020, o 17:00. Za organom, kde pôsobil aj prof. Riečan, sa predstavia profesorovi priatelia, kolegovia a nástupcovia – organisti Tomáš Škraban a Peter Bibza. Umelecký prednes bude v tento večer patriť manželom Ľudmile a Alfrédovi Swanovcom.

Na všestranne aktívneho priateľa a kolegu si chcú organizátori podujatia spomenúť v jeho obľúbenom kostole, za jeho obľúbeným organom. Vstupné, ktoré bude dobrovoľné, chcú organizátori poukázať na dofinancovanie obnovy veľkého romantického organa v Evanjelickom kostole, z roku 1893. Na programe budú organové diela Bacha, Brücknera, Bryana, Rincka a ďalších. Započúvať sa bude tiež možné do poézie Jána Kostru, Jána Raka a ďalších.

Informácie

Lazovná ulica 46, Banská Bystrica

Galéria