Podujatia

Po stopách erbov a címerov

vývesné štíty bb remeselníkov (1)

Počas celého stredoveku boli erby predo­všetkým súčasťou rytierskej výzbroje. Neskôr ich začali používať aj mestá a cechy. V Matejovom dome pohľadáme rôzne erby a napokon si deti vyrobia svoj vlastný.

vstupy o 11:00 a 14:00 h.

Informácie

Nám. Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica - Stredoslovenské múzeum - Matejov dom