Podujatia

operné fragmenty

25.4. - operne fragmenty

Pozývame vás na vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Žiaci sa predstavia vo výstupoch z operných diel W. A. Mozarta, A. Dvořáka, V. Blodka, B. Smetanu, CH. W. Glucka, V. Belliniho, E. Kálmána.

Spoluúčinkujú žiaci hudobného a tanečného odboru

Klavírna spolupráca – doc. Matej Arendárik, ArtD.

 

 

 

Informácie

Skuteckého 27, Banská Bystrica - Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Galéria