Podujatia

Obec stavia I VÝSTAVA od 27.04.2021

_MG_1705a

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu  Obec stavia – Viedenský model dostupného bývania – Úspešný príbeh

miesto výstavy: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – I. poschodie

organizátori výstavy: Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Výstava Viedenský model dostupného bývania nám odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo v bytovej výstavbe financovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, sanácií a na podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny na súkromnom realitnom trhu a zabezpečuje tým sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Zvláštne na Viedni je to, že podľa miesta bydliska neviete rozpoznať koľko daná osoba zarába. Odkiaľ finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci pre mestskú obec a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov – to všetko výstava tematizuje a spracováva. Výstava Viedenský model sociálneho bývania bola v roku 2019 prezentovaná v Lyone na European Housing Festival a v Moskve. Na Slovensku bola prezentovaná v Bratislave a Košiciach. Súčasťou hosťovania výstavy v Banskej Bystrici bude prednáškový cyklus o architektúre Viedne a publikačné materiály.

Informácie

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Galéria